Integritetspolicy

För oss på HEP-online är personlig integritet viktigt. Det gäller inte bara våra användares integritet utan också de som besöker vår hemsida. Vi tycker också att det är viktigt att vara transparent och tydlig om vad detta innebär i praktiken. Nedan kan du läsa hur vi behandlar personuppgifter och hur vi tar ansvar för dem som besöker vår webbplats.

Vår hantering av personuppgifter är baserad på dataskyddsförordningen GDPR och reglerna i den svenska datainspektion auktoriteten. Det grundläggande kriteriet är ditt samtycke. Vi behandlar inte dina personuppgifter utan ditt aktiva medgivande. Detsamma gäller för tredje part – vi kommer aldrig att lämna ut dina data till någon annan utan att informera dig och få din uttryckliga medgivande.