Kompetensförmågor

Vilka är ens kompetensförmågor?

Kompetensförmågor är de egenskaper som styr hur en person kan använda sin kunskap i olika
kontext. De formar olika perspektiv av hur en person använder sin kraft för att utföra en uppgift. Dessa
kompetensförmågor hjälper också till att se vilka egenskaper som stödjer i utförande av varje uppgift, samtidigt som man tar hänsyn till organisationskultur och kontext på detta sätt kan både arbetsuppgift och personen som utför uppgiften beskrivas på samma
sätt genom att kompetensförmåga.

14 egenskaper formar HEPs kompetensförmågor. Klicka på ikonen för att lära mer!

Vill du lära dig mer om Kompetensförmåga

Ladda ned och läs PDF-filen