Anpassningsbarhet

shutterstock_792939748

Anpassningsbarhet är när en person kontinuerligt försöker förbättra sina arbetsmetoder och hur man gör sitt jobb. De finner konstant nya angreppssätt även om dessa kan vara tvärtemot vad man har varit övertygad om tidigare. Processer ses från olika perspektiv och göras om från grunden. En person med denna förmåga vill möta intressenters förväntan och kan dessutom hantera människor med olika bakgrund och position. Utöver detta lär man sig av, och anpassar sig, till nya utmaningar, speciellt inom sina normala kunskapsområden.

Lär er mer om oss