Hantering av tvetydighet

shutterstock_178993349

Hantering av tvetydighet är när en person kan hantera förändring på ett effektivt sätt. Denna förmåga hjälper en person att ta beslut utan att ha hela bilden klar för sig. De kan hantera en hög nivå av osäkerhet såväl som paradoxer och motsägelser. Komplexa problem angrips genom logik och metoder, och man kan se dolda problem. Man får fram nya och unika idéer och kan koppla samman begrepp där man tidigare inte sett något samband. De vet hur organisationer fungerar hur man får saker att hända. En person med denna förmåga är framtidsorienterad samt kan förutse framtida konsekvenser och trender. Utöver detta hanteras politiska situationer på ett effektivt sätt, problem och utmaningar angrips från olika perspektiv och beslut tas med hög kvalitet.

Lär er mer om oss