Lärande

shutterstock_773247298

Lärande är när en person lär sig snabbt när hen står inför nya situationer och utmaningar. Denna person är engagerad i, och arbetar aktivt med, att utveckla sig själv. Denna egenskap gör att man söker återkoppling och lär sig saker, både i nya såväl som inom kända områden. Man är nyfiken, försöker ständigt förbättra saker och kan acceptera nya arbetssätt även om de kan strida mot vad man tidigare har trott. Att lära sig ny teknologi och stödja att andras idéer blir verklighet är också en del av denna egenskap.

Lär er mer om oss