Inflytelserik kreativitet

shutterstock_320971742

Inflytelserik kreativitet är när en person är nyfiken på nya saker och information. Denna förmåga hjälper en person att komma fram med nya och unika idéer. Personen kan på ett lätt sätt koppla samman tidigare orelaterade begrepp och utveckla existerande kunskap. Det handlar om att angripa uppgifter med mycket energi, hantera tvetydigheter, ses som en team-player samt kunna lösa problem med hjälp av teamet. Utöver detta delar hen med sig av sina idéer, stödjer andras idéer att bli verklighet samt kan hitta nya arbetssätt som förbättrar arbetet.

Lär er mer om oss