Informativ kommunikation

shutterstock_1233219574

Informativ kommunikation är när en person vinner förtroende från andra människor, har en bra känsla för timing samt prioriterar ömsesidig vinst vid en förhandling eller fattande av beslut. Någon med denna förmåga vet hur och när man skall presentera information så att andra förstår och kan ta in. Dessutom vet de vem de skall lyssna på och kan ta upp både negativa och positiva saker med sina kollegor.

Lär er mer om oss