Integrerat synsätt

shutterstock_112309595

Integrerat synsätt är när en person kan se framåt och förutse framtida konsekvenser och trender. Denna förmåga hjälper en person att ta beslut baserat på utvalda källor och förslag, också genom att ta utomståendes råd i beaktning. Man har tålamod, agerar i linje med kärnvärderingar, både i goda och dåliga tider. Utöver detta förstår hen hur andras idéer bidrar och kan också stödja i realiseringen av dessa idéer. 

Lär er mer om oss