Interpersonella egenskaper

shutterstock_1238345311

Interpersonella egenskaper är när en person hjälper andra att göra sitt jobb på bästa möjliga sätt. Denna förmåga hjälper en person att ge utrymme till andra och att skapa ett arbetsklimat som är motiverande för omgivningen. De kan se andra personers förmåga att utföra sina uppgifter, är intresserade i andras arbete och fritid och kan ta upp bra och dåliga saker med rätt timing. Hen kan vid behov, med lätthet, gå in och ta taktpinnen samt dessutom tillhandahålla information till andra så att de kan ta beslut. Utöver detta har en person med denna förmåga ett långsiktigt perspektiv vilket gör det enkelt att planera, sätta mål samt definiera processer på arbetsplatsen.

Lär er mer om oss