Självkontroll

shutterstock_526462897

Självkontroll är när en person är lugn under press, som inte blir defensiv eller irriterad när det hettar till samt betraktas som mogen. Denna förmåga hjälper en person att vara öppen om personliga övertygelser och känslor. De kan dela med sig av tankar avseende personliga styrkor, svagheter och begränsningar samt dessutom medge misstag och tillkortakommanden. Utöver detta är hen en som lyssnar fokuserat, som kan se konflikter som möjligheter och lösa tvister på ett rättvist sätt. Hen tar på sig ansvar när det behövs och kan hantera situationer med mycket motsägelser.

Lär er mer om oss