Personlig utveckling

shutterstock_1607872555

Personlig utveckling är när en person med positiv attityd och anda, är hängiven till, och aktivt arbetar med, kontinuerlig utveckling av sig själv. Denna förmåga hjälper en person att förstå att olika situationer och nivåer kräver olika färdigheter och angreppssätt. Hen söker feedback och förstår behovet att ändra sitt egna beteende såväl som beteende i interaktionen med andra. Man arbetar dessutom hårt och är nyfiken på nya saker samt kan lätt ta in ny teknologi, nya produkter och nya marknadsområden; även om dessa områden är helt nya.

Lär er mer om oss