Uthållighet

shutterstock_1610577073

Uthållighet är när en person inte ger upp utan fortsätter med sina uppgifter oavsett; de har fortfarande energi att avsluta. Någon med denna förmåga är tolerant med människor och processer; lyssnar och kontrollerar innan man agerar. Dessutom kan de se och analysera saker samt förutse hur det skall bli framåt. Detta hjälper dem att prioritera mellan uppgifter och att ta ansvar i olika grupperingar.

Lär er mer om oss