Navigering

shutterstock_1805156617

Navigering är när en person använder rigorös logik och metoder för att lösa svåra problem. Denna förmåga hjälper en person att se dolda problem och hitta rätt lösning utan att stoppa vid första svaret; detta även om vägen framåt känns motsägelsefull. Denna person är mycket flexibel och anpassningsbar, även när den möter tufft motstånd. Man lär sig snabbt av ny utmaningar i och med att dessa kan ses från olika perspektiv. Dessutom ger denna förmåga en hög nivå av kreativitet och man kan genomföra arbetsuppgifter självständigt även om man är i en situation fylld av osäkerheter och tvetydigheter.

Lär er mer om oss