Mediebevakning

Artiklar och övriga resurser

Läs online
2
Svenska Dagbladet 17 December 2018

"Att byta ut personalen kan straffa sig på sikt”

Svenska Dagbladet 29 Maj 2019

"Har svenska storföretag tappat kontakten med verkligheten?”

Svenska Dagbladet 12 Oktober 2019

"Hur skapar vi engagerade medarbetare?” ‎

Företagande.se 24 Mars 2021

"Människor äger
sin egen kompetensutveckling”

Karriärportalen 22 Februari 2021

"Sluta slösa bort människors kompetens och talang”

Shortcut.se

"Engagerade människor
presterar 6
gånger mer!”

Teknikfreak.se 2 Mars 2021

"HEP-Online lanseras, ett analysverktyg som optimerar företagens kompetensförsörjning” ‎

Startaochdriva.se 16 Februari 2021

"Så ska yrkeskompetenser tas tillvara och utvecklas i framtidens organisation”

press
Karriärportalen.se 12 April 2021

"Kompetensmanagement ligger i tiden" ”

press10
Äffärsresenären #5 2021

"Företag och offentliga organisationer måste tänka om när det gäller kompetensutveckling” ‎