Teamet

hep-online-team

Vår historia

Under många år forskade vi om kompetens, hur dold kompetens kan komma fram och hur människor kan göra andra medvetna om inom vilka område de vill utvecklas. Också om hur organisationen kan bemanna olika uppgifter och roller på ett flexibelt sätt med fokus på ’’rätt person på rätt plats’’, även hur kompetensresor kan följas och göras synliga Vi grävde djupt för att förstå hur organisationskultur och sammanhang kan påverka hur man utför olika typer av arbetsuppgifter.

I vårt bagage hade vi, förutom våra två årtionden i branschen, vår ståndpunkt att alla har en talang, att människor är engagerade när de kan använda sin kompetens och där det finns möjlighet att experimentera och lära sig nya saker. Resultatet blev två doktorsavhandlingar, två böcker, ett ramverk, flera akademiska publikationer och internationella konferenser. Men vi ville göra resultatet användbart och tillgängligt för alla, för företag och organisationer. I september 2019 började vi det både mödosamma och spännande jobbet med utvecklandet av HEP-Online. Vi gjorde det tillsammans med Volos Informatica från Ivrea i Italien.

Skaparna

HEP-Online skapades tack vare samarbetet med nästan 200 passionerade och dedikerade människor i Sverige. Varje person gick med på att delta i intervjuer, testa våra frågeställningar och delta i fokusgrupper för att ge återkoppling.

Alicia Medina

Company Director Hep-Online (FoO)

Rolf Medina

Director Research Solutions Hep-Online (FoO)

Emanuele Decet

Chief Technology Officer Volos

Roberto Ferro Garel

Business Architect Volos

Samarbetspartners

En dynamisk lösning framtagen genom samarbete kräver ett dynamiskt klimat med en anda av samarbete. Det är därför HEP-Online har samarbetspartners som arbetar tillsammans för att skapa mest möjliga värde för kunderna.

Stefano Schiffini

Managing Director Volos

Vi söker

Samarbetspartners

Nina Jansdotter

Marketing Channels

Vi söker

Samarbetspartners

Vill du veta mer?