Publikationer

1:a utgåvan

Teal. Tillit. Transparens. :

En guide för självorganisering och demokratisering av arbetsplatsen

Hur utformar vi humana och hållbara organisationer? Alicia och Rolf Medina har båda lång erfarenhet av arbete i olika organisationer. Med grund i ett flerårigt forskningsprojekt har de tagit fram en modell för att skapa progressiva organisationsformer som bygger på tillit, öppenhet och jämlikhet.

DP-modellen strävar efter att demokratisera arbetsplatser och skapa mänskligare organisationer. Den utgår ifrån ett systemiskt förhållningssätt och ett nytt sätt att forma organisationer som inte bygger på makthierarkier. En central punkt är självorganisering av arbetet där människor får frihet att använda sin kompetens och potential.

Teal. Tillit. Transparens. innehåller konkreta exempel, praktiska verktyg och guidning för hur DP-modellen kan användas inom olika sorters verksamheter. Det är en bok för alla som är en del av en organisation och som vill påbörja eller fortsätta resan mot ett nytt sätt att organisera arbete.

Rolf Medina är född i Trelleborg och uppväxt i Eslöv. Han är ingenjör och har även en doktorsexamen i management från SKEMA i Frankrike. Sedan 20 år tillbaka arbetar han som konsult och undervisar på universitetsnivå i ledarskap och management.

Alicia Medina föddes i Montevideo, Uruguay. Hon kom till Sverige 1982 som flykting via FN. Efter 20 år i arbetslivet disputerade hon år 2012 i strategi och management. I dag undervisar hon vid Umeå universitet och arbetar som organisationskonsult.

1:a utgåvan

Managing Project Competence

The Lemon and the Loop

Denna bok beskriver hur vi som individer såväl som organisationer kan vara effektiva i utveckling och nyttjande av kompetens. Den tar två perspektiv på kompetens och kopplar dem i ett projektintensivt och kunskapsintensivt sammanhang. Ett perspektiv är ”the lemon”, som fokuserar på individuell kompetens samt organisationskulturens påverkan. Det andra perspektivet är ”the loop” som handlar om hur en organisation kan hantera kompetens i relation till både sitt mål och syfte balanserat med individens framtida utveckling. Ramverket utgår från att kompetens är baserat på kunskap och erfarenhet och förklarar hur en person kan tillämpa denna kunskap och erfarenhet i olika sammanhang. Det förändrar begreppet kompetens från att vara statisk till att vara agilt och dynamiskt.

Authored by Dr Rolf Medina, who is a boundary spanner working both as independent consultant and in academia, this book makes a highly welcome difference to the wealth of practitioner-oriented books in the field of management. The difference lies in balancing both the generality of the wide range of existing research literature on the subject with the particularity of real-life cases experienced by the author, obtained in his many years of consulting in and for organizations of various sizes and industries. Read more...

Dr Ralf Müller

Professor of Project Management

Ethics and Governance in Project Management

Small Sins Allowed and the Line of Impunity

Den här boken visar ledare, projekt, program och portföljledare hur etiskt beteende kan säkerställa att en organisation har rätt styrform. Felaktiga styrformer och oetiskt beteende har lett till välkända ekonomiska katastrofer som Enron och Madoff Investments. Boken ger två viktiga verktyg: Small Sins allowed (SSA) och Line of Impunity (LoI), som tillsammans kan lägga grund för förnyad och kraftfull styrning av företag och projekt. SSA är ett verktyg som hjälper att fastställa en nivå över vilket man förväntar sig att etiska standarder följs. LoI stödjer i att identifiera felaktiga etiska gränslinjer som kan finnas i ett företag och hjälper till att hålla oetiskt beteende i schack.

This book serves as a great reminder that management interests often times depart from the expectations of consumers, employees and shareholders. Adhering to minimal law requirements is no longer enough to keep a company's reputation intact. Management's fiduciary duty is, and should always be, to maximize long-term economic value for the company's shareholders while adhering to the highest standards of ethical behavior. Read more...

G. Fontela

Kommande boksläpp!

Publikationer i vetenskapliga tidskrifter

Publication Journal/Conference Status Afiliation
Medina,A.; Lopez, E; Medina, R (2020)
"The Unethical Managerial Behaviours and Abusive Use of Power in Downwards VerticalWorkplace Bullying: APhenomenological Case Study"
Social Sciences. 2020, 9,110;doi:10.3390/socsci9060110
Published 2020Issue 6,Volume 9,doi:10.3390/socsci9060110

USBE

Medina,A.; Lopez, E; Medina, R (2019)
‘The unethical managerial behaviours andabusive use of power in downwards verticalworkspace bullying. A phenomenologist casestudy‘
EURAM 2019,2019, 26th-28th June,Lisbon, Portugal
PresentedJune 2019
USBE
Medina, R. & Medina, A. (2018),
‘Managing Project Competence: The Lemon and the Loop ‘
Taylor Francis Inc, United States Series: Best Practices and Advances in Program Management
Book
Published January 2018
USBE
Medina, R. & Medina, A. (2018),
‘The Linkage between Learning Capabilities andInnovative Capacity a Case Study ‘
Journal of Leadership,Accountability and Ethics
Published 2018Issue 1,Volume 10,125-142
USBE
Medina, R. & Medina, A. (2017),
‘Managing competence and learning inknowledge-intensive, project-intensiveorganizations: A case study of a publicorganization ‘
International Journal ofManaging Projects inBusiness
Published 2017Issue 3, 505-526
USBE
Medina, A; Jurburg, D, Ruibal, C (2017),
‘Introducing a new framework for education inengineering based on the competence loop andBloom’s updated taxonomy: Learnings from alongitudinal study ‘
REES 2017 – Research inEngineering EducationSymposium2017, 6-8 July, Bogota,Colombia
Presented July2017Preceding inScopus
USBE
Medina, R. & Medina, A. (2017),
‘Competence management in knowledgeintensive,project-intensive organizations ‘
GIKA (Global Innovationand Knowledge Academy)2017,2017, 27-29 June, Lisbon,Portugal
Presented June2017
USBE
Medina, R. & Medina, A. (2017),
‘The linkage between learning capabilities andinnovative capacity ‘- A case study
EURAM 2017,2017, 3th-5th June,Glasgow, UK
Presented June2017
USBE
Lopez, E., & Medina, A (2016)
‘Ethics and Governance in ProjectManagement: Small Sins Allowed and the Lineof Impunity ‘
Taylor Francis Inc, UnitedStates .Series: Best Practices andAdvances in ProgramManagement
Book
PublishedMarch 2016
USBE
Medina. R., (2016)
‘Competence management in knowledge-intensive, project-intensive organisations’
Doctoral thesis, SKEMA Business School, France
Submitted November 2015, defended in February 2016
SKEMA
Lopez, E., & Medina, A. (2015),
‘Influence of ethical behaviors in corporategovernance ‘
International Journal ofManaging Projects inBusiness
Published 2015Vol. 8 Issue: 3,pp.586-611, https://doi.org/10.1108/IJMPB-02-2015-0021
USBE
Medina, R. & Medina, A. (2015),‘The competence loop - CompetenceManagement in Knowledge-Intensive, Project-Intensive Organizations’
International Journal ofManaging Projects inBusiness
Published 2015Volume:8,issue:2,.279 –299
USBE
Medina. A & Francis, A. (2014),
‘What are the characteristics that softwaredevelopment project team members associatewith a good project manager?’
Project ManagementJournal
Published2015
Issue: 46(5)
DOI:10.1002/pmj.2
1530
USBE
Medina, R. & Medina, A. (2014),
‘The project manager and the organisation'slong-term competence goal’.
International Journal ofProject Management
Published 2014Volume 32,Issue 8, 1459–1470
USBE
Medina, A., Müller, R., Turner, R. (2014),
‘Investigating the factors that cause thestruggles that project managers and functionalmanagers have in matrix organizations”
EURAM 2014,2014, 3th-5th June,Valencia, Spain
Presented June2014
USBE
Medina. A., (2013).
‘Investigating the factors that affect thestruggles that projects managers and functionalmanagers have in matrix organizations, and theconsequences thereof’.
Doctoral thesis, SKEMABusiness School, France.
SubmittedDecember2012,defended inMarch 2013
SKEMA
Medina, R. & Medina, A. (2012),
‘An explorative study about: The ProjectManager’s degree of Involvement Incompetence management In Swedish projectorientedorganisations and Its Impact on theorganisation’s long-term competence goal’.
EURAM 2012,2012, 6th – 8th June,Rotterdam, Netherlands.
Presented June2012
SKEMA
Medina, A., Müller, R., & Bredillet, C. (2011),
‘The unresolved struggles between ProjectManagers and Functional Managers in MatrixOrganizations’.
EURAM 2011,2011, 2nd-4th June, Tallinn,Estonia.
Presented June2011
SKEMA

Vill du lära dig mer om Kompetensförmåga

Ladda ned och läs PDF-filen