Vad är HEP

shutterstock_306641441

Byggstenar

HEP är ett ramverk gjort av flera byggstenar som är sammankopplade för att skapa ett helhetsgrepp till människornas talang och kompetens management.

Kunskap och Färdigheter

Inom HEP finns det en tydlig skillnad mellan kunskap och färdigheter.
Kunskap är vad en person vet och förstår och skaffar genom att studera in olika områden, experimenterar och/eller prövar på dessa områden. Inom HEP är kunskap uppdelad i tre kategorier och en extra aspekt.

  • Kunskap som en person använder sig av just nu. (Nuvarande eller nyligen)
  • Kunskap som en person behärskar men inte använder för tillfället. (Gömd kunskap)
  • Kunskap som en person vill lära sig. (Drivkraft, motivation)
  • Från de ovannämnda kategorierna, speciella intressen kan bli framlyft som en extra aspekt.

En persons kunskapsnivå mäts av egenbedömning och är bekräftat av systemet genom flera algoritmer.

Färdigheter syftar på förmågan att använda kunskapen. En person kan inte ha färdigheten av ett område utan att ha kunskapen om det Detta leder till den grundläggande definitionen av kompetens: ”Förmågan av att använda kunskap och erfarenhet för att nå resultatet”. Färdigheter inom HEP består av 14 karaktärsdrag som behövs för att nyttja kompetensfärdigheterna.

Hep-online Knowledge and Skills

Uppgift och Kontext

nom HEP, en uppgift är arbetet som behövs göras.
Grunden till att utföra en uppgift är kunskapen inom området. Utöver kunskap, uppgiften kan ha flera karaktärsdrag och plikter, t.ex. nivån av samarbete, specialism, tempo, koordination och komplexitet.

Kontext, å andra sidan, refererar till karaktärsdragen av kontexten hur uppgiften ska bli utförd. Kontextparametrar kan vara organisationens storlek, världsomfattning, förändringssituation, marknadens ombytlighet, etc. Dessutom, kontext inkluderar också organisationens kultur och dess verkan på uppgiften att bli utförd. Uppgift och Kontext karaktärsdragen skapar en önskad kompetensprofil för jobbet och kan bli kartlagd till personens profil som gör jobbet.

Organisationskultur

Varje organisation har sin organisationskultur baserat på nationell, yrke, industri och företagskultur.
Culturen i organisationen har en påverkan om hur en person kan göra sitt jobb.
Inom HEP är organisationens kultur uppmätt efter att använda sig av 7 olika kulturdimensioner, vilka är baserade på forskning. De 7 dimensionerna av en kultur skapar en specifik placering av de 14 kompetensfärdigheterna.
En av HEP’s utmärkelser är möjligheten att se hur en person passar in i en specifik organisationskultur.

hep-online

Kompetensresa

Inom HEP, en persons kompetensresa kan bli följd i betraktelse av både kunskap och färdigheter.
Användaren kan använda olika kompetensutvecklande och bildande aktiviteter för att fortsätta att utvecklas.
De aktiviteterna är kopplade till kompetensresan. Genom att lyfta fram vilka områden som användaren intresserar sig av eller skulle vilja lära sig så kan kompetensresan bli ledd i den riktningen, vilket kan öka motivation och engagemang. Kompetensresan skall sträva mot en persons ambitioner.

Aktiviteter för Kompetensutveckling

Vi alla lär oss saker varje dag och vi lär oss på olika sätt.
Inom HEP är aktiviteter för kompetensutveckling mer än bara kurser och traditionell träning.
Inom HEP består aktiviteter för kompetensutveckling också av reflektion, praktik, coaching, handledning, utbildning på arbetsplats etc. Alla dessa aktiviteter är kopplade till personens Kompetensresa och del av varje dags arbete.

HEP kan användas till...

Assessing competence as a wholeness based on capabilities, skills, and knowledge​

Fastställa kompetens som en helhet baserat på förmågor, färdigheter och kunskap

Anpassa rätt person till rätt roll eller arbetsuppgift

Förutsäga engagemang

Hitta dolda talanger och kompetenser

Göra kompetenser tydliga

Följa en persons kompetensresa

Hålla reda på aktuell kompetens i en organisation

Möjliggöra människors strävan att utvecklas

Lär er mer om oss